ESCOLES CONTRA EL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

Sabem quant malbaratem al menjador?

Al món un de cada tres aliments es perd o malbarata. Als menjadors de les escoles molts aliments acaben igual. Per això, aquests tenen un paper important en la prevenció del malbaratament alimentari!

Us donem un cop de mà per prevenir-ho!

Us oferim una sèrie de recursos que us poden ajudar a prevenir el malbaratament al menjador de la vostra escola!

Avalua’n l’impacte!

Per saber si s’ha reduït el malbaratament alimentari generat al vostre menjador, us proposem quantificar-lo abans i després d’aplicar els recursos! Cliqueu aquí per aprendre com fer-ho!

Els recursos proposats en aquest web es basen en l’estudi “Escoles contra el malbaratament alimentari”. S’ha avaluat quin potencial tenen, en la prevenció del malbaratament alimentari dels menjadors escolars, intervencions basades en el canvi de comportament dels comensals (nudging strategies). Després d’aplicar els recursos proposats a continuació a quatre escoles pilot de la regió metropolitana de Barcelona, s’ha observat una reducció mitjana del 30% d’aquest malbaratament.

Eines per prevenir el malbaratament d’aliments al menjador

Aquí pots veure i descarregar-te diferents eines gràfiques i també instruccions de com utilitzar-les.

AQUESTS RECURSOS S’HAN ELABORAT GRÀCIES A:

El CREDA-UPC-IRTA ha realitzat l’Estudi "Escoles contra el malbaratament alimentari" en el marc d’una tesi doctoral que estudia com diferents tipus d’intervencions de prevenció del malbaratament alimentari contribueixen a millorar la sostenibilitat de les dietes. Els recursos facilitats s’han testejat en 4 escoles pilot de la regió metropolitana de Barcelona.

Email de contacte: berta.vidal@upc.edu

Aquest estudi forma part del projecte “La restauració col·lectiva, un repte per la prevenció del malbaratament alimentari”, parcialment finançat per la “subvenció d’ajuts per a l’execució de projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals 2017” de l’Agència de Residus de Catalunya.